Văn khấn giao thừa

/

Dưới đây là vài văn khấn cho lễ cúng giao thừa được sử dụng phổ biến. Đối với bài văn khấn Giao thừa, chúng ta còn có văn khấn Giao thừa trong nhà và ngoài trời. Cúng giao thừa gồm những gì ? Hương. Hoa. Đèn (nến). Trầu cau. Quần áo. Mũ thần linh. Mâm […]

Read more »
hotline