Văn khấn ngày Mồng Một và ngày Rằm hàng tháng

Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng

Ý nghĩa:

Theo tục lệ xưa để lại, cứ vào ngày mồng Một và chiều tối ngày Rằm hàng  tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm lễ cúng Gia Thần, Gia Tiên để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an, may mắn, thành đạt…

Sắm lễ:

Lễ cúng vào ngày Mồng Một (lễ Sóc) và lễ cúng vào chiều tối ngày Rằm (lễ Vọng) thường là lễ chay: Hương, loa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ nặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.

Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, cầu xin lễ vật có thể rất giản dị: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước.

Văn khấn thần Thổ Công và các vị thần (Vào ngày mồng Một và ngày Rằm)

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười
phương.
– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Thần quân
– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch
– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần
– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần
– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.
Tín chủ (chúng) con là:……………………………………..
Ngụ tại:…………………………………………………………..
Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…., tín chủ con thành tâm sửa biện hương
hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng
con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn
thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư
mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần, các
ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản
trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín
chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín
chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình
an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật
Nam mô a di Đà Phật!

Nguồn bài viết

  • Bài viết này được trích từ cuốn sách “Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam”
  • Hiệu đính: Thượng Toạ Thích Thanh Duệ
  • Biên soạn: Nguyễn Bích Hằng
  • NXB: Nhà Xuất Bản Hồng Đức
hotline
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐẶT MÂM CÚNG TRỌN GÓI Freeship Tp.HCM - Bình Dương - Đồng Nai